Blog

Att välja veterinär

Alla hundar behöver fortlöpande vaccineras. Det kan vara klokt att välja en veterinärklinik redan innan hunden är i behov av mer komplicerad veterinärvård. Det finns både privata kliniker och stora kedjor som erbjuder även inläggning. Ta reda på vart ditt närmaste djursjukhus ligger som har öppet dygnet runt om olyckan är framme, och skriv upp numret och adress i hundens pärm.

En veterinär som passar just dig och ditt djur är något som bör väljas lika omsorgsfullt som din egen husläkare. De flesta större städer har flera olika praktiker att välja mellan, och det är inte säkert att den som geografiskt är närmst är bäst, eller att den som har den flottaste receptionen är mest tillförlitlig.

Vad är viktigast för dig? Närheten till praktiken? Bekväma öppettider? Vänligheten och servicekänslan hos personalen? Kostnaden? Yrkeskunnandet?

När du väljer en veterinär bör ditt mål vara att finna den person som bäst möter dina behov och som du kan etablera en långvarig relation med. Veterinären kommer veta ditt husdjurs bakgrund, inkluderat medicinsk historik, reaktioner på medicinering, personligt beteende o.s.v. Det är viktigt att ha en och samma person som har möjligheter att följa upp din hunds utveckling under längre tid för att ha bättre chanser att ge en rättvis diagnos vid misstänkt sjukdom. Din veterinär kommer att veta den bästa förebyggande vården för att skydda din hund mot skador och sjukdom, och vara en person du kan ha förtroende för i längden.

Här är ett par tips att hålla i minnet när du besöker en lokal praktik eller ett djursjukhus.

  • Öppettider.

Vilka är de ordinarie öppettiderna?

Är de kompatibla med ditt eget schema?

  • Personalen

Hur hanteras inkommande telefonsamtal?

Telefontider och bemötande i telefonen?

-Kan du boka en tid med en specifik veterinär?

Är det någorlunda lätt att få tid som passar dig?

Känner du dig bekväm med att prata med praktikens personal i telefon?

  • Avgifter och betalningssätt

– Vilka betalningssätt accepteras?

– Accepterar man alla kreditkort?

– Vid besök efter Försäkringsbolagets eventuella öppettider, går det att efterreglera kostnaden för skulden med ditt försäkringsbolag eller måste du erlägga full betalning för att sedan själv avkräva ersättning i efterhand av ditt försäkringsbolag?

  • Service och utrustning

-Vilken specifik utrustning kan kliniken tillhandahålla? 

– Finns det möjlighet att röntga, analysera blodprov, etc. 

– Är kliniken öppen för olycksfall dygnet runt och har de möjlighet att lägga in fyrbenta patienter?

Om det uppstår en situation där du är missnöjd med veterinärvården ditt djur har erhållit kan du göra en anmälan till Ansvarsnämnden för Djurens Hälsa och sjukvård som kan hjälpa dig när du anser att någon felbehandlat din hund.

fusion