Blog

Metoder och pedagogik

Precis som inom barnuppfostran finns det även en mängd olika synsätt inom hundträning. På tv är det på modet att visa upp hundproblem och lösningar som många anser tillhör det förgångna. Det har bedrivits forskning om sedan 1800-talet om inlärningspsykologi. Du har säkert hört talas om Skinners box med råttor eller Pavlos hundar.

Det finns vitt uttryckt två olika stora skolor inom hund. Den ena som bygger på forskning och etologi (läran om djurs beteende) Hundpsykologen Anders Hallgren psykolog, fil. lic. anses vara den första hundpsykologen i världen. Han har ägnat hela sitt liv åt att rehabilitera och träna problemhundar. De mjuka innovativa och positiva metoderna som han var först med att introducera används nu världen över. Hallgren har författat 31 böcker om hundars och deras problem, beteende och träning. Här används positiv förstärkning, att man belönar det som hunden gör rätt.

Den andra skolan – förr var det tyvärr vanligt att hundägare och hundtränare hävdade att det var absolut nödvändigt att korrigera hunden hårt fysiskt, rycka i kopplet och skrika åt hunden. Det går att lära hunden uteslutande med negativ förstärkning. En hund lyder med hjälp av olika obehag, men en sådan hund blir ofta passiviserad, och rädd att göra fel. De hundtränare du ser på tv använder sig mest av förlegade metoder.

fusion