Blog

Olika rasgrupper

Hundar är uppdelade i olika rasgrupper Det kan användas för att hitta en passande hundras.

  • 1 Boskaps- vall, samt boskaps- och herdehundar

Här återfinns raser som använts ursprungligen för att vakta eller valla nötboskap och får. Många används numera som brukshundar inom polisväsendet och är folkkära sällskapshundar medan andra ännu används för uppgifter de nyttjades till primärt.

  • 2 Pinscher och schnauzer och pinscher, bergshundar och molosser samt sennenhundar

Gruppen är vidsträckt. De flesta raserna används fortfarande eller har brukats som vakt- och herdehund. Här hittar man också gårdshundar och boskapshundar av vilka några i dag är uppskattade brukshundar.

  • 3 Terrier

Merparten härstammar från Storbritannien och har en historia som jakt- eller kamphund. Några raser används fortfarande till grytjakt men de flesta är numera sällskapshundar.

  • 4 Taxar

Taxarna, i flera storlekar och hårlag har fått en alldeles egen grupp. Taxen är ursprungligen en jakthund och används fortfarande för grytjakt och att driva klövvilt.

  • 5 Spetsar och urhundsraser

Här återfinns polarspetsar och nordiska jakt-spetsar som används vid jakt på bland annat björn, älg och skogsfågel. Hit hör även s.k. primitiva hundar och urhundsraserna.

  • 6 Drivande hundar samt spår- och sökhundar

Främst drivande jakthundar och några sök- och spårhundar. Flertalet raser är typiska jakthundar och används till jakt på exempelvis hare, rådjur och räv.

  • 7 Stående fågelhundar

Stående fågelhundar, med andra ord jakthundar som söker fågelvittring och markerar för jägaren var fågeln finns. Merparten används för fågeljakt men många är folkliga sällskapshundar.

  • 8 Stötande hundar, vattenhundar och apporterande hundar

Mest stötande fågelhundar, som söker vittring på marken. Många är även apporterande både på land och i vatten. Här återfinns våra vanligaste hundraser.

  • 9 Sällskapshundar

Främst framavlade för sällskap. Raserna har gemensamt att de mestadels är småvuxna sällskapshundar.

  • 10 Vinthundar

Snabba jakthundar. Raserna användes ursprungligen för hetsjakt där hunden jagar ikapp bytet. Numera används några av raserna för hundkapplöpning men merparten är rena sällskapshundar.

fusion